Световната банка иска още реформи в България | Начало | DW | 21.02.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Световната банка иска още реформи в България

Световната банка разпространи доклад за търговията в Източна Европа и т. нар. бивши съветски републики. В документа се казва, че всички държави усещат благоприятните последствия от интеграцията си в световната търговска система, но е необходимо да се задълбочат реформите.

default

В бившия източен блок се оформят две различни групи държави, твърди Хари Бродман, икономически съветник в Световната банка и водеш автор на изследването:

“Има открояваща се двуполюсност в региона. По-проспериращите държави са тези, които са насочили по-голяма част от търговията си към Западна Европа и въобще целия свят. Други още се фокусират върху задоволяване на собственото потребление и се разпрострират единството в зоната на влияние на Русия.”

Сред 27-те държави, които са били обект на изследването, все още има такива, които трябва да предприемат големи пазарни реформи, за да премахнат държавния монопол в сферата на услугите и в ключовите отрасли, съветва Световната банка. Такива страни са Беларус и Узбекистан. Населението на тези страни е доста по-бедно от останалите народи в Източна Европа, отчита още докладът.

Въпреки това голямата част от страните успешно се възползват от предимствата на глобалната икономика, като износът от региона е нарастнал три пъти за последните 10 години, а вносът се е увеличил два пъти и половина. Нещо повече, Световната банка отчита, че темпът на нарастване на търговията в Източна Европа е по-висок откъдето и да е другаде по света.

Небходимо е обаче да се предприемат още мерки, смята Хари Бродман:

“На практика всички държави в региона трябва да положат още усилия за либерализиране на търговията. Но реформите трябва да се пренесат на международно ниво. Това означава насърчаване на конкуренцията между фирмите, подобряване на управленския капацитет, изграждане на инфраструктура и специални институции за улесняване на търговията.”

Все още в Източна Европа има страни, които се явяват междинна територия между ориентираният към Русия и ориентираният към Запада търговски пояс. Сред тях са Хърватия, Румъния и България, смятат експертите от Световната банка. Въпреки че и трите държави са въвели необходимите реформи за либерализация на търговията, с доста по-бавен темп се осъществяват реформите за поощряване на конкуренцията, смята Хари Бродман:

“Реформите на Балканите трябва да се осъществят от самите държави. А по-богатите държави трябва да подобрят достъпа до пазарите си. Необходимо е бедните страни да получат техническа помощ за подобряване на търговската си политика и по-нататъшни реформи.”

Държавите от бившия източен блок трябва да насърчат износа, да ревизират сегашните си търговски спогодби и да отворят сферата на услугите за международни инвестиции, съветва Световната банка.