Публикуван беше поредния доклад на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността | Начало | DW | 09.06.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Публикуван беше поредния доклад на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността

Оценката за Германия е по-благоприятна в сравнение с преди

В третия пореден доклад, посветен на Германия, експертите по човешките права на Комисията към Съвета на Европа, дават по- благоприятна оценка за страната, в сравнение с предишния доклад от юли 2001 година. В него се казваше например, че теми като антисемитизъм и омраза срещу чужденците тепърва трябвало да бъдат припознати от германското общество. Мнозина - сред които и министърът на вътрешните работи -Ото Шили - тогава изразиха несъгласие с подобно твърдение. Чуха се критики и сред Съвета на Европа. След повторни посещения в Германия и нови проучвания, публикувания сега доклад излиза в далеч по-умерен и сдържан тон, макар и да назовава някои сериозни проблеми. Според комисията към Съвета на Европа расистките и враждебни спрямо чужденците прояви на насилие в Германия продължават да будят загриженост. Обект на насилие и нападения са най-често кандидати за политическо убежище, както и членове на еврейските и ромски общности. Отбелязано е увеличаване на проявите с антисемитска мотивация между 2001 и 2003 година - става дума за заплахи по телефона, писма с антисемитско съдържание, и др. Съобщава се и за някои случаи на насилие спрямо малцинствени представители, довели до смърт. В доклада се казва също, че особено в източногерманските провицнии се засилват тенденциите на неонацизъм, който намирал почва за разпространение сред младите. Потенциалният кръг на десноекстремистките сили там обединява приблизително 10 000 души. Успехът сред младите се дължи основно на разпространяващата се особен тим младежка култура,базираща се на музика, комикси и видеоигри, чрез които се разпространяват расистки теории и възгледи.

От друга страна докладът съдържа и положителни оценки - европейските експерти по човешките права поздравяват например факта, че с новия си закон страната облекчени условия за придобиване на германско гражданство. Дискусията за нов закон за имиграцията пък показвала, че обществото вече започва да полага повече усилия за интегрирането на малцинствата.

Подобно съдържание