Преглед на германските ежедневници на 24.1. | Начало | DW | 24.01.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Преглед на германските ежедневници на 24.1.

Eвропейските планове за защита на климата са една от централните коментарни теми в днешния германски печат.

default

Екология и икономика занимават днес коментаторите на германските издания

Райн-Цайтунг коментира отраженията на предвидените мерки върху конкурентноспособността на фирмите:


"Спорът около това, кой бранш колко сертификати да получи безвъзмездно ,за да запази конкурентноспособността си показва колко е тясно пространството между нужна екологична защита и икономическо самоубийство. Ако ЕС поеме пресилени задължения, тя ще започне да експортира работни места вместо чисти технологии и в последна сметка ще застраши икононическата си основа Тъкмо тя обаче създава материалните продпоставки за опазване на климата. Затова няма да може да се мине без ново глобално споразумение за опазване на климата, защото само така ще бъде гарантирана равнопоставеността на отделните конкуретни и така ще бъде спасен световния климат. Истинското изпитание за ЕС следователно предстои по сключването на споразумение, което да наследи протокола от киото."


Тагеспшигел от Берлин също коментира отражението на предложените от Европейската Комисия мерки за защита на климата. Там четем :


"Естествено е, че за стоманодобивните предприятия ще стане по-трудно за запазят своята конкурентноспособност при нарастващи разходи за енергия. Това може да доведе и до загуба на работни места, ако за тези индустрии не се появи някаква помощ. От друга страна обаче ще възникват нови работни места при разработването на нови технологии и изграждането на съоръжения, които да заменят въглищата и атомната енергия. ЕС се намира в началото на един световен процес и си подсигурява добри изходни позиции при бъдещите продажби на световни решения за опазването на климата. В краткосрочна перспектива това може да донесе някои икономически загуби, но в дългосрочен план, това ще се окаже предимство."


Една от основните вътрешнополитически теми днес е решението на Върховния Финансов съд за пътните разноски на трудещите се и данъчното им третиране.

До скоро работещите в Германия имаха право да приспадат от данъците си по 30 цента на километър пропътувано разстояние между жилището си и работното си място. По този начин се счита, че се стимулира мобилността на работната ръка. По-късно обаче германското правителство отряза част от това данъчно облекчение. Сегашното решение на върховния финансов съд се коментира по следния начин .


Франкфуртер Алгемайне Цайтунг:


"Федералният Финансов съд смята отменената възможност за приспадане на пътните разноски от данъците за противоконституционна. Независимо, че окончателното решение от Конституционния съд предстои, отсега става ясно, накъде ще се наклонят везните: Има множество добри аргументи за данъчното зачитане на транспортните разноски на работещите, но нито един в полза на така наречения "принцип на заводската врата" - в смисъл, че е проблем на работещия, как ще стигне дотам. Последният беше използвант като основание от страна на управляващата коалиция да увеличи данък добавена стойност и в допълнение с това да съкрати данъчните облекчения за транспортните разходи до работното място."


Франкфуртер Рундшау:


"Решението е шамар за федералното правителство. За милиони трудещи се то дава повод за надежди. за опазването на околната среда - това е регрес, за санирането на бюджета - тежко бреме, а за усилията по отмяна на субсидиите - нова ипотека. Съдиите - за съжаление - пропуснаха възможността за преосмисляне на всички субсидии и разумното им съкращаване. Дали можем да живеем без дяая си приспадаме транспортните разходи до службата от данъците - както е с САЩ, би трябвало да бъде решено от политиката, а не от правосъдието."