Напредва ли България по изпълнението на Лисабонската стратегия? | Новини и анализи от България | DW | 18.01.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

България

Напредва ли България по изпълнението на Лисабонската стратегия?

На кръглата маса в София по темата за „Напредъка на България по изпълнението на Лисабонската стратегия” основен акцент на дискусиите се оказа недостатъчния административен капацитет на новата европейска членка.

default

Георги Папакочев разговаря с г-н Тони Де Костер от Генералния секретариат на Европейската комисия в Брюксел.


Според Тони де Костер в България се наблюдава парадокса - безработицата спада, но много хора напускат страната, при това обикновено те са най-квалифицираните. Наличието вече на висока инфлация и очертаващият се недостиг на работна сила ще окаже допълнителен натиск върху инфлацията. Поради това е необходимо да се предприемат бързи мерки за онова, което в Брюксел наричат „активизиране на трудовия пазар”:

Deutschland Arbeit Mindestlohn Bau

Много квалифицирани работници напускат България

„Нека да поясня – когато разглеждаме данните за България констатираме – да, безработицата намалява, да, има дефицит на работна ръка, но въпреки това

Темповете на разкриване на работни места са много ниски

Което означава, че хората не участвуват в достатъчна степен на трудовия пазар.
Онова, което предлагаме и препоръчваме на властите в България е да изработят политика, с която да активизират онези хора, които в момента не се намират на пазара на труда, които не участвуват в него. Това е в непосредствен план. Същевременно, разбира се, вие трябва да започнете по-доброто адаптиране на образователното и професионално развитие към нуждите на трудовия пазар. ”

Обучение през целия живот
Представителят на ЕК Тони де Костер смята, че подготовката на хората за работа в секторите, които имат най-голяма нужда от тях следва да бъде направено по интегриран начин, в рамките на жизнения цикъл на отделния човек, да се започне обучението през целия живот.Така хората ще се развиват, ще приспособяват способностите си към нуждите на трудовия пазар.

Studenten beim Lernen

Човек се учи цял живот

Необходимо е да им се дадат възможности да се движат нагоре в професиите, които практикуват. Едва тогава отделния човек ще има много по-малко желание да търси работа в чужбина”.

Как очертаващата се световна рецесия може да повлияе върху такива неукрепнали икономики като българската? Тони де Костер:Съществуват известни рискове "Засега на небосклона се забелязват само облаци, макар че „небесата” в Европа все още са ведри –висок икономически растеж, безработицата е сведена до нива, каквито не сме виждали от средата на 80-те, производителността на труда нараства. Освен на цикличната фаза, това се дължи и на структурните реформи, които бяха предприети чрез стратегията от Лисабон. Но облаци съществуват. В глобален мащаб наблюдаваме известно забавяне на растежа, все още се наблюдават ефектите на ипотечната криза отвъд Атлантика, цените на енергийните източници растат. Всичко това ни кара като Европейска комисия да призоваваме за ускоряване на реформите, за изпълнение на поетите от страните-членки ангажименти. Важно е да се спазват много стриктно макроикономическите изисквания, строга фискална политика, адаптиране на трудовите пазари, инвестиции в отделния човек, създаването на по-добра бизнес среда. Никак не са маловажни и мерките за справяне с промените в климата”Връзки