Миграцията | Начало | DW | 10.12.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Миграцията

В София приключи двудневна конференция, организирана от Институт «Отворено общество» и Международния център за развитие на Миграционната политика на тема «Миграция – тенденции и политика». Тя бе открита от госпожа Анита Градин – бивш Комисар по въпросите на Правосъдието и вътрешните работи на Европейския съюз и бивш министър по миграционната политика на Швеция.

Мигранти

Мигранти

Целта на конференцията бе да привлече общественото внимание върху необходимостта от цялостна миграционна политика на страната, която да се гради върху баланса между националните интереси и признаването на свободата на придвижване като основно човешко право.

Как да се контролира нерегулираното движение в рамките на ЕС?

Какво значение имат границите в едно пространство, което се стреми да бъде максимално отворено за жителите на страните членки? Кои са факторите, които обуславят миграцията и по какъв начин България трябва да осмисли този проблем след 1 януари 2007 година, когато реално ще стане външна граница на Съюза – това са само част от дискутираните въпроси между българските и чуждестранните експерти.

Миграцията е тема, към която можем да се отнесем или практично, или романтично, защото поривът на хората да пътуват и да устройват бита си на различни места съдържа в себе си както доза авантюризъм, така и доза рационализъм. Този процес е резултат от много фактори, както и от различни културни натрупвания – достатъчно е да сравним съществуващите стереотипи по отношение на емигрантите в такива страни като Австралия, Канада и Щатите, от една страна, и Англия и Швейцария от друга. Докато в типично имигрантските държави всеки новодошъл е очакван от обществото, поканен е да се включи максимално бързо в социалната тъкан, то в държавите от Еврозоната на емигрантите се гледа като на натрапници, които пристигат, за да изместят от работните им места местните хора, за да ползват благата и социалните осигуровки наготово, при това без да се отказват от характерния стил на живот, което ги прави видими и с това още по-дразнещи.

Ако пренебрегнем този емоционален прочит на проблема за другия, обаче – в стилистиката на модерния анализ би било редно да отчитаме тенденциите, които влияят непосредствено на този процес. А те са – икономическото неравенство, променената роля на жената на пазара на труда, увеличаването на средната продължителност на живота и промененото съотношение между хората в трудоспособна възраст и пенсионерите.

Всеки един от тези фактори, които до преди 15 години, в условията на конфронтацията и противопоставянето между Изтока и Запада, беше неразбираем за българската администрация, изисква вече специален анализ. България тепърва ще трябва да се ориентира в общата европейска политика по проблемите на миграцията, чиито мащаби понякога надхвърлят нашето въображение. Ще завърша темата с един впечатляващ факт, който има пряко отношение към въпроса: демографския проблем: всеки 10 секунди в света се раждат 33 души. Което – при равни други параметри - увеличава геометрично… армията на безработните, т.е. на потенциалните номади в световния пазар на трудова заетост…

Подобно съдържание