Кои езици се говорят най-масово в Европейския съюз? | Новини и анализи от Европа | DW | 23.02.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Кои езици се говорят най-масово в Европейския съюз?

Според публикуваните от Европейската комисия данни, които се базират на проучване на ЕВРОБАРОМЕТЪР, повече от половината от европейците говорят в различна степен английски, една трета от тях немски и около една четвърт френски. От публикуваните данни разбираме, че българите са сред нациите, които отдават най-малко значение на усвояването на втори чужд език. Подробности, от нашия кореспондент в Брюксел Ге

default

�рги Елин:

Понастоящем в Европейския съюз на 25-те живеят около 450 милиона души с различна етническа, културна и езикова основа. Езиковата мозайка в Европа е комплексна, повлияна от историята, географските фактори и миграцията на народите на Стария континент. В Евросъюза понастоящем има 20 официални езика, о на неговата територия се говорят още около 60 различни местни езици. Предимството от говоренето на чужди езици е неоспоримо. То е прозорец за разбирането на другия и отваря врата за мултикултурно разбирателство. Ползването на чужди езици помага в работата, в учебния процес, при пътуването из Европа и по света. По инициатива на Европейската комисия, в края на миналата година, бе проведено проучване в 25-те страни-членки, плюс България, Румъния, Хърватска и Турция, с цел да се разбере както какво е отношението към

владеенето на чужди езици, така и какви са предпочитанията и езиковите способности на европейското население. „Английският език е този, който се говори най-много в Еворпейския съюз на 25-те. Преди всичко като чужд език, тъй като като майчин, той е език на около 13% от еврогражданите. Така той заема второ място след немския, който е мачин език за 18% от населението в Обността. С времето, и това е последица от разширяването, немският език стана доминиращ майчин език в Евросъюза, за сметка на френския. Петдесет и шест процента от допитаните еврограждани смятат, че могат да водят разговор на още един език, а около 28% от тях на още два езика, освен майчиния. Способността да се говорят още два езика е от години основна цел в политиката на Европейския съюз за възпитаване на подрастващите поколения” - каза по време на представянето на проучването Жак Демоли, от Дирекция „Култура и възпитание” към Европейската комисия. От проучването става също ясно, че ако 38 % от европейското население говори английски, то 14 % говори съответно немски и френски, а 6% испански и руски. Мотивацията за говорене на чужди езици варира, но основната причина се крие най-вече в практическите облаги (следване или работа в чужбина) и много по-малко в любовта към езика. Според данните от пручването на ЕВРОБАРОМЕТЪР около една трета от еврогражданите (най-вече в югоизточна Европа) са на мнение, че изучаването на чужд език трябва да бъде политически приоритет. Що се отнася до идеята, в каква степен европейците подкрепят разбирането на Европейската комисия, че в бъдеще всеки европеец трябва да говори най-малко два чужди езика, тя намира най-голяма поддръжа в Източна Европа. Изключение тук прави най-вече България, в която заедно с Швеция има най-слабо разбиране в това отношение. Паралелно с това българите смятат, че децата им първо трябва да знаят английски. След това като приоритет идва немския и след него френския.