1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Как се съставя бюджетът на ЕС?

Бюджетът на ФР Германия за 2009 г. е на стойност около 288 милиарда евро. Германският нето-дял в плащанията за ЕС е понастоящем около 3 на сто от федералния бюджет. Това, така да се каже, е членският внос.

default

Става дума за пари, за много европейски пари...

От какво се съставя бюджетът на ЕС, се опитва да обясни накратко Бернд Рийгерт:


Става дума за пари и то за много пари, за европейски пари и поради това цифрите са неминуеми: 116 милиарда евро - цифра с 9 нули отзад.Това е обемът на бюджета на Евросъюза за следващата година. Т.е. през 2009 Брюксел иска да похарчи малко по-малко пари - за 2008 бюджетът е в размер на 120 милиарда. За пръв път от години насам разходите се посвиват. Това е свързано основно с бюджетно-технически причини. Освен това леко се намаляват субсидиите за предприятията в структурно слаборазвитите региони. Проектобюджетът остава осезаемо под границата от един процент от БВП на ЕС, зафиксиран от държавните и правителствените ръководители.

С близо 55 милиарда най-едрият пай остава за селското стопанство

Leere Kasse, klamme Finanzen

Най-големият дял отива в селското стопанство

под формата на преки помощи за селските стопани и структурна помощ за селскостопанските райони. Тук в дългосрочна перспектива се очертават реформи, ала най печелившите от селскостопанската политика, Франция и Германия, се съпротивляват. До 2013 г., докато е фиксирано в седемгодишен план средносрочното финансово планиране на Евросъюза, трябва бюджетът да бъде прекроен. От селското стопанство де се отнемат инвестиции за сметка на инвестициите в научните изследвания, образованието, защитата на климата и технологиите на бъдещето. Седем и половина милиарда евро ЕС харчи за собствената си администрация, за 2500-те служители и парламента. Тенденцията е към леко покачване заради приемането на нови страни-членки.

А как изглеждат нещата откъм приходите?

Symbolbild Korruption Euro Scheine und Hände

Не по-малко от 40 милиарда евро ЕС получава от митата и техния дял в ДДС. Останалите 76 милиарда евро идват от членските вноски на 27-те държави, разпределени по сложен метод. Най-голямата държава-членка Германия плаща най-много. ако се извадят субсидиите и помощите, които Германия получава обратно от бюджета на ЕС, за германския данъкоплатец остават нето 7 милиарда и 400 милиона евро за миналата година. Това са само 0,3 на сто от германския платежен баланс. По-голяма е тази процентна сума за Люксембург - 0,4 на сто и за Холандия - половин процент. Най-големите получатели са Гърция с фалиралите си държавни и общински бюджети и новата членка Полша с голямата си нужда от наваксване. Ирландия, втората по богатство страна в ЕС, която наскоро отхвърли Лисабонския договор, получава все още 700 милиона помощи чисти.

Понастоящем Комисията на ЕС прочиства джунглата от цифри в Съвета на финансовите министри и в парламента на Европа. През декември бюджетът трямбва да бъде гласуван. Впрочем ЕС винаги има изравнен бюджет, защото няма право и не може да прави дългове.