1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Какво място се отрежда на България по отношение на женското равноправие?

Равноправието на жените е една от Целите на хилядолетието. Нов доклад на Световната банка показва, че както много от другите цели за развитие, и тази изостава. България има нееднакви успехи по различните показатели.

default

Трудовото възнаграждение на жените е със средно 25 процента по-ниско от това на мъжете

„Равнопоставеност на жените” е заглавието на най-новия доклад на Световната банка. Данните в него показват сериозна липса на напредък по тази важна цел за развитие.

Докато здравето и образователният статут на жените в повечето държави по света са се подобрили, икономическото им положение остава под нивото на поставените цели. Световната банка съобщава, че инвестиции от $13 милиарда долара годишно са необходими, за да има напредък с постигането на женско равноправие. На него се гледа като на

Überschwemmung in Bangladesch

В много страни по света жените са без шансове да получат платена работа

ключов фактор за намаляване на бедността

и за осигуряване на икономически растеж. Но за да могат жените да играят положителна роля в икономиката, казва се в доклада, не е достатъчно те да получават добро образование. Жените трябва да имат достъп до качествени работни места, до банкови кредити, да имат възможности за създаване на собствен бизнес. В доклада са проучени 122 държави, сред които и България. От тях 82 страни са напреднали по някои от показателите, заложени в Целите на хилядолетието. Държавите, които изостават най-много, са концентрирани в Централна Африка. Докладът показва ясно, че нито една държава или район не са постигнали равнопоставеност на жените по всички показатели. Един пример за това е заплащането на женския труд. Той все още се цени по-ниско от мъжкия. Типично е заплащането на жените да е около 75% от това на мъжете.

Feldarbeit

Особено тежко е положението на жените в Африка

Само около 20% от жените в света имат платена работа

Обикновено те са ангажирани в нискодоходни сфери, където също получават по-ниско заплащане от мъжете. В Европа и Централна Азия има слабо повишение на заплащането за жени, но дори в развити държави като Холандия се наблюдава намаляване на относителната женска заплата с около 1% на година. В Източна Европа има повишение на женските заплати, което е различно в отделните държави.

В Европа и Централна Азия има значително повишаване на участието на жените в трудовия пазар. Но в няколко държави участието е намаляло, и една от тях е България. Едновременно с това България е една от само няколко държави, които са постигнали почти 50% участие на жените в неземеделска трудова заетост. Затова пък

Ein Mann und zwei Frauen

По отношение на заплащането в България няма пълно равноправие на жените

жените в България получават по-малко на час в сравнение с мъжете

Женското участие в земеделието на страната е сред най-високите: около 40%. България се представя относително добре и по показателя участие на жените в политиката – в това отношение се измерва броят на жените в парламента. Навсякъде по света се наблюдава увеличаване на политическата роля на жените, се казва в доклада.

По общите показатели за целите на хилядолетието България заема средно положение между държавите от региона. Малко по-зле от нея се представят само Румъния, Албания, Украйна, Сърбия, Таджикистан и Турция.

Подобно съдържание