1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

България

Една година в Европейския съюз: България и Австрия

Австрийците бяха сред най-големите скептици от по-старите членове на ЕС по отношение на разширяването му. Дали отношението им към България се промени към по-добро? Разговор с българския посланик в Австрия Ради Найденов

default

Ради Найденов: „Не би било вярно ако кажа, че коренно се е променило отношението към България. И слава Богу! Защото отношението към нашата страна, мисля че е много добро. От друга страна, негативните елементи в общественото настроение към страната ни – това е въпрос, който ние сами трябва да решим. Когато, имаме и добре представяме убедителни аргументи, за това, че ние променяме нещата към по-добро, мисля, това е най-доброто нещо, което бихме могли да направим в полза на нашата страна и за промяна на общественото мнение тук.”

Бихте ли казал, че интересът на австрийците към България е нарастнал през последната година, в резултат от членството на страната в Европейския съюз?

Ради Найденов: „Интересът нараства и то, защото се възприема като една част от общото вече. Дори има известно любопитство към една страна, която – за добро или лошо, но имаше славата на един сателит на Съветския съюз. Сега България присъства по друг начин – като една страна с изключително разнообразна и интересна природа, като туристическа цел.

Австрийците ще познаят по-добре България и чрез българите, които идват в Австрия, а напоследък се очертава една положителна тенденция в това отношение. Дори, доста българи прекарват отпуските си в Австрия. Мисля че чрез тези хора, австрийците също създават впечатлението си за България. Това е един непосредствен контакт.”

В кои области виждате нови възможности за бъдещо сътрудничество с Австрия в рамките на Европейския съюз?

Ради Найденов: „Бих поставил акцент върху енергетика, по-спецално – използването на възобновяеми източници на енергия, екология, развитие на транспорт, за което добра основа е река Дунав, която ни свързва. Важно за нас е да намерим и онези ниши в икономиката, които ще дадат възможност български фирми с конкурентноспособна продукция да излязат на австрийския пазар.”

През тази първа година от членството на България в Европейския съюз, забелязахте ли някаква промяна в работата си като посланик на страната в Австрия?

Ради Найденов: „Фактът на членството изведнъж, коренно, няма да промени живота ни, но той е една изключително важна предпоставка за това, какво бъдеще ще може да изградим. Имаме съвсем друг ресурс за провеждане на нашата политика. Имаме друг потенциал за взимане на решения и за защитаване на националните интереси.”