Европейците не са наясно с правата си | Начало | DW | 11.04.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Европейците не са наясно с правата си

Повече от половината европейци не са наясно със своите права, казва временният директор на новата Агенция на Европейския съюз за основните права, Беате Винклер. Дали новосъздадената институция ще успее да промени това? Кореспонденция от Виена на Юлия Дамянова.

Седалището на Европейската комисия за основните права е в австрийската столица Виена

Седалището на Европейската комисия за основните права е в австрийската столица Виена

Повече от половината европейци не са наясно със своите права. Това казва временният директор на новата Агенция на Европейския съюз за основните права, Беате Винклер:

“Именно резултатите от социологическите проучвания Евробарометър показват, колко важна е работата с обществеността. Анализите показват, че само 40 % от хората са наясно с това, какви права имат. Това е прекалено малък процент. Човек може да се възползва от правата си, само тогава, когато знае какви са те. Трябва да се направи още много, за да се изгради необходимото самосъзнание.”

Да информира европейската общественост по въпросите, свързани с човешките права е една от основните задачи на новата Агенция на Европейския съюз за основните права със седалище в австрийската столица Виена.

Агенцията бе създадена през март тази година. Тя наследи структурата и отговорностите на бившия Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофибията, който отвори врати във Виена през 1998 година. Беате Винклер, която бе директор на този Център от самото му създаване, обяснява какво означава превръщането му в Агенция на Европейския съюз за основните права:

“Ние и преди бяхме агенция, но имахме друг кръг от задачи. Задачата на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофибията беше да са концентрира основно именно върху расизъм, антисемитизъм и анти-мюсюлмански настроения. Този кръг от теми сега беше разширен.”

Какви точно ще са задачи на Агенцията обаче още не е ясно.

“Какви ще са конкретните задачи на Агенцията за основните права в близко бъдеще, ще бъде записано в една многогодишна работна програма, която ще се определи от Съвета на Европейския съюз по предложение на Европейската комисия и след консултации с Европейския парламент.”

Очаква се тази програма да стане факт едва към края на годината. Дотогава Агенцията ще продължава да работи по темите и задачите на Центъра за мониторинг на расизма и ксенофибията. Това означава, че тя само ще събира и анализира данни и ще развива стратегии в областта на расизма и антисемитизма.

А какви нови отговорности предстои да получи Агенцията? Това са: взематне на позиция по отношение на прилагането на европейско законодателство от страните-членки и от европейските институции и вече споменатото подобряване на съзнанието по отношение на човешките права.

Тези нови пълномощия на Агенцията разочароваха много експерти по човешките права в Европа и предизвикаха оплаквания, че мандатът на новата организация е прекалено слаб. Някои критици стигнаха още по-далеч. Те заявиха, че задачите на Агенцията за основните права чисто и просто се припокриват с тези на Съвета на Европа и на Европейския съд за човешките права.

Временният директор на новата Агенция на Европейския съюз за основните права, Беате Винклер, реагира спокойно на нападките:

“Със силни критики се сблъсках и когато се заех с изграждането на Центъра за мониторинг на расизма и ксенофибията. Това е нормално. Когато един нов актьор влезе в играта, много хора са настроени отрицателно. И не виждам абсолютно никакво припокриване на дейността ни с тази на Съвета на Европа или с Европейския съд. Това са взаимнодопълващи се организации, които не се дублират.”

Най-малко след година обаче ще стане ясно, дали тези три организации наистина взаимно се допълват или дейността им просто се припокрива. Най-малко след година ще се види също дали създаването на новата Агенция на Европейския съюз за основните права ще допринесе за някакво реално подобряване на ситуацията с човешките права в Европа.

Аудио и видео по темата