1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

От света

Доклад за тероризма

Държавният департамент на САЩ публикува годишния си доклад за тероризма в света. Въпреки че отчита подобряване на сигурността в резултат на засилено международно сътрудничество, докладът посочва, че резултатите от борбата срещу тероризма са „смесени”, а напредъкът - относителен. От нашата кореспондентка във Вашингтон Соня Каникова

default

Публикуваният вчера във Вашингтон доклад за тероризма съдържа 312 страници, на които се разглеждат свързаните с тероризма събития и тенденции в света през 2006. Докладът е изготвен от Държавния департамент на САЩ в сътрудничество с Националния център за контратероризъм. Общият анализ показва, че броят на терористичните нападения в света през миналата година се е увеличил с 25% - и че успехите съвсем не са достатъчни. През 2006 са станали 14 338 терористични нападения. Пострадали са 74 543 цивилни лица, убити са 20 498. Сред тях 1 800 деца, с което броят на убитите в атентати деца се е увеличил с 80%. За увеличаването на броя на нападенията според доклада допринася много изключителната ескалация на смъртоносни терористични действия в Ирак.

Една голяма световна тенденция на тероризма е „глобализирането” на Ал Кайда. Докато нейното ядро пострада силно, с появата на многобройни последователи на организацията, тя се е превърнала в глобално терористично движение. Голям брой промени са настъпили в характера на свеовния тероризъм, например поява на „партизански” терористични групи, засилване на пропагандната дейност на терористичните организации с цел привличане на нови последователи и донори чрез Интернет, дори „кибер-обучение”, т.е. появата на нещо като интернетни терористични лагери за обучение.

Според американския доклад увеличил се е и глобалният риск от използуването на оръжия за масово унищожение от страна на терористи.

В доклада освен анализ и данни за големите световни региони се съдържат и подробни анализи на отделните държави. На България също е посветена отделна глава, като част от прегледа на картината в Европа и Централна Азия.

Изтъква се, че освен общото си сътрудничество с американските служби за борба с тероризма България участвува особено активно в дейности за проследяване и идентификация на финансови операции на терористи чрез своята Агенция за финансово разузнаване. Нейната дейност е била подкрепена и от съответно законодателство, което й позволява да получва банкова информация без съдебно нареждане. Според доклада, в сегашния момент икономическите мерки срещу тероризма фигурират сред най-важните стратегии.

През 2006 България е помогнала и с обучението на 27 иракски офицери в Националния военен университет във Велико Търново, като част от мисията на НАТО. България също така е продължила да поддържа 150 души военен персонал в Афганистан.

По силата на своето членство в ЕС, България попада в рамките на договореностите между ЕС и САЩ за сътрудничество в борбата срещу тероризма. Тези договорености бяха подкрепени с подписването на нови документи вчера, в деня на публикацията на доклада и по време на срещата на върха на ЕС и САЩ. В пряка връзка с борбата срещу тероризма двете страни подписаха споразумение за обмен на класифицирана информация, в интерес на публичната сигурност.

И накрая, една от значителните промени отбелязани в новия доклад е в статуса на Либия. През юни 2006 САЩ извадиха Либия от списъка на държавите-спонсорки на тероризъм и възстановиха пълни дипломатически отношения с нея. В доклада се посочва, че правителството й е сътрудничило на американските антитерористични усилия, включително с помощ срещу терористичната „Либийска ислямска бойна група”, която на практика се бори да свали Кадафи от власт.

Подобно съдържание