1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Германия прави чуждите дипломи конвертируеми

През февруари в Германия е имало 80 000 незаети работни места за инженери. Не по-малко е търсенето на кадри в болници и лекарски кабинети. Един нов закон облекчава наемането на чужденци на работа в Германия.

Източноевропейски учени, които работят като пазачи или чистачки, инженери от Близкия Изток, които карат такси - тези аномалии са до болка познати в Германия. Сега може би ще се сложи край на това положение, благодарение на влезлия от 1 април в сила "Закон за повишаване и признаване на придобитите в чужбина професионални квалификации". Очаква се, че вследствие на този закон мигрантите със свидетелство за професионална подготовка или диплома за висше образование от чужбина ще могат по-лесно да си намират работа в Германия.

"Проява на уважение към чужденците"

Deutschland Bundesbildungsministerin Annette Schavan verärgert über Pannen bei Hochschulzulassung

Германската министърка на образованието Анете Шаван

Министърката на образованието Анете Шаван смята, че новата норма представлява и важен сигнал с оглед интеграцията на чужденците: "Абсолютно неестествено е в Германия да живеят хора, които не могат да работят по специалността си. Става дума, мисля, и за проява на уважение към мигрантите", казва тя.

Новото сега е, че хората с чуждестранно професионално или университетско свидетелство ще могат по-лесно да проверяват дали то е равностойно на аналогична квалификация от Германия. За тази цел се създава специален телефон за информация.

След като кандидатите за приравняване на квалификациите представят своите документи, съответните ведомства ще трябва в тримесечен срок да обявят дали тяхната квалификация съответства на германската. В случаите, в които тя не е на същото равнище, ще бъде възможно продължаване на квалификацията, с цел признаването й. В тези случаи обаче кандидатът ще трябва сам да финансира това допълнителното обучение.

Поне 250 000 души могат да извлекат ползи

Flash-Galerie Symbolbild IQ Wissen

Повече информация на сайта на германското Министерство на икономиката: http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/root.html

Германското правителство смята, че от новия закон ще могат да се възползват около 300 000 чужденци, живеещи в страната: 250 000 от тях притежават свидетелство за квалификация, 23 000 са с техническа квалификация, а 16 000 са с диплома за висше образование.

Новият закон позволява да се подаде молба за признаване на професионалната квалификация и от чужбина. Условията и критериите са посочени на сайта на германското Министерство на икономиката. Шефът на министерството Райнер Брюдерле подчерта, че законът позволява не само по-добро използване на професионалния потенциал сред чужденците в Германия, но и повишава популярността на чуждестранните свидетелства и дипломи сред германските фирми.

Автор: С. Кинкарц, С. Гяуров; Редактор: Б. Узунова

Редакцията препоръчва