Във Вашингтон завършиха пролетните срещи на Световната банка и Международния валутен фонд. | Начало | DW | 24.04.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Във Вашингтон завършиха пролетните срещи на Световната банка и Международния валутен фонд.

Двете международни финансови институции ще се опитат да променят глобалната си роля според новите условия, налагани от глобализацията на икономиката и финансовите пазари. От нашата кореспондентка във Вашингтон Соня Каникова

default

В края на традиционните си полугодишни пролетни срещи, двете глобални институции обявиха планове за промяна на своите мисии. Техни членки са 184 държави, България е една от тях. Двете институции казват, че промени в ролята и целите им ще ги направи по-ефективни в контрола на световната икономика и финансовия пазар, и в борбата срещу бедността.

По време на срещите членовете на МВФ дадоха съгласието си за започване на най-голямата реформа в 61-годишната история на институцията. Фондът постепенно губи позицията си на главен световен заемодател поради глобализирането на финансовия пазар и отпадането на предишни ограничения. Сега той ще се опита да засили ролята си на контролиращ орган за световната икономика. Една от големите промени ще бъде в начина по който МВФ наблюдава и контролира икономическите процеси. Институцията възнамерява да започне да наблюдава и контролира е само финансовата политика на отделни държави, но и техния ефект върху другите икономики.

Също така по време на срещите беше взето решение до есента МВФ да предложи промени, които ще увеличат участието на новопоявяващите се икономически сили в процеса на вземане на решения. Това се отнася най-вече до Китай, Южна Корея, Мексико и Турция.

МВФ се опитва да намери нова ниша за дейността си в условията на застрашителни нараствания на световния дисбаланс в търговията и финансите, и все по-остра нужда да се намери нов баланс за световната икономика. Нов баланс на световната икономика според МВФ може да означава обезценяване на долара и повишаване стойността на валутите от Азия. От институцията казват, че за да се постигне баланс, ще е необходимо както развитите държави, така и новите пазарни икономики да участвуват с мерки. Фондът ще се опита да засили ролята си в контрола на обмена на валутите, но много държави го предупреждават да не се намесва в обменния механизъм.

Световната банка, чийто президент е крайно непопулярният Пол Улфовиц, също обяви намерения за промяна в целите си.

Банката ще насочи вниманието си към три главни сфери: енергийните нужди на развиващите се държави, производството на необходимата енергия по начин който не уврежда околната среда, и помощ за развиващите се държави при адаптацията им към промените в световния климат.

Банката ще продължи борбата си за преодоляване на бедността в света, но ще засили борбата си срещу корупцията - най-вече в развиващите се държави. В пресконференция в края на срещите Пол Улфовиц заяви, че вместо да увеличава размера на помощта си, Световната банка ще се съсредоточи върху анти-корупционни мерки и мерки за подобряване на управлението на публичните финанси, които ще увеличат ефикасността на отпусканата от банката помощ

Подобно съдържание