Брифинг на директора на американското Федерално бюро за разследване, | Политика | DW | 18.02.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Политика

Брифинг на директора на американското Федерално бюро за разследване,

Робърт Мълър: Пред представители на чуждите медии във Вашингтон директорът на ФБР казва, че след 11 септември фокусът на агенцията е върху контра-терористичните мерки, контраразузнаването и защитата на Съединените щати от кибернетични атаки. Тези приоритети налагали на бюрото да разширява непрекъснато мрежата си от партньорски агенции по света. Подробности от нашата кореспондентка във Вашингтон Соня Ка

�икова

В брифинг на тема "Борбата с международния тероризъм и организираната престъпност" директорът на Федералното бюро за разследване Робърт Мълър постави акцент върху транс-националния характер на съвременната престъпност и върху необходимостта да се търсят съвършено нови методи за борба с нея. Сътрудничеството и координацията между националните агнеции от типа на Федералното бюро за разследване ставали повече от наложителни в условията на глобализация и глобализиране на престъпността. Мълър каза, че светът се "смалява" непрекъснато поради все по-голямата бързина на комуникациите доминирани от целуларни телефони, реактивни самолети и интернетни връзки. В този смаляващ се свят престъпленията не само пресичали границите, но вземали различни форми: от търговия с хора, тероризъм и трафик на наркотици до престъпления в кибер-пространството на интернета. Всички те се опирали на дейностите на национални и транс-национални организирани криминални групи, борбата с които е сред най-високите приоритети на федералното бюро. За да се бори с тях, каза Мълър, в близко бъдеще агенцията ще трябва да повтори историята си от преди 95 години, когато е била основана като институция способна да пресича вътрешно-държавните правни граници между отделните щати. Новата задача на федералното бюро според него ще бъде да преодолее заедно със своите чуждестранни партньори междудържавните правни граници, за да може да извършва разследвания навсякъде.

Федералното бюро за разследване има 46 офиса на свои правни аташета по света, а Конгресът е разрешил да бъдат създадени и 5 нови офиса като част от стратегия за разширяване на глобалното сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност. На въпрос дали например в България ще има постоянен офис на бюрото, Мълър отговори, че се надява агенцията да може да разшири операциите си както "в България така и в други държави". Това разширяване било част от борбата "с общия за всички проблем", който трябвало да се решава чрез сътрудничество между американската агенция и местните й партньори в други държави.

България, според Робърт Мълър, "за жалост страда от някои от проблемите, от които страдат и много централно-европейски държави: търговия с хора, трафик на наркотици, организирана престъпност". Директорът на ФБР посочи, че общите заплахи неминуемо водят до развитие на нови партньорства, включително в Източна Европа, където Русия била един от показателните примери. Той каза също, че във връзка с разширяването на сътрудничеството с чужди партньорски агенции, Федералното бюро за разследване дава възможност техни представители да бъдат обучени в националната академия на бюрото в Съединените щати. Голям брой от завършващите академията 1,000 души на година идвали от такива чужди агенции.

Подобно съдържание