1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Политика

Берлин възнамерява след източното разширяване на ЕС да...

изпрати административни съветници и в други страни-кандидатки От Нина Веркхойзер, Дойче Веле Берлин

Надали има нещо по-сложно от правилното подаване на заявката за и предприемането на действия по оползотворяването на средства от структурните фондове на ЕС. Който не знае, как става това, може да изпусне милиони от търсените стимули за по-бедните региони. Откъде обаче да дойде експертизата за целта? В рамките на т.н. "туининг проекти" т.е. "административни партньорства" опитни специалисти като Бернд Шмид подпомагат новите в ЕС. Като дългогодишен германски консултант в продължение на 19 месеца той обучава полски служители в правилното боравене със структурните фондове за милиони евро:

Шмид:
"В структурните фондове се реализира голям обем от средства. И е твърде трудно всичко да се реализира в първоначалния период. Порадо това е особено важно тези части от администрацията да функционират особено добре."

Германски служители помагат на полски колеги, за да могат впоследствие да си осигурят по-добър достъп до средствата на ЕС. При това въпреки безспорната конкуренция между старите и новите страни-членки за милионите от Брюксел. Норберт Радермахер - координаторът на германското федерално правителство по административните партньорства - обяснява, защо е така:

Радермахер:
"Германия е най-големият нетен платец за бюджета на ЕС и е заинтересована от ефикасното и ефективно прилагане на средствата".

Става дума обаче не само за пари. Германски специалисти съветват и в областите на еко-защитата, селското стопанство или охраната на държавните граници - не на последно място поради Заинтересоваността на Германия и на целия ЕС. На Германия възложени около една трета част от общо близо хиляда туининг проекта, зда които от 1998 год. насам от Брюксел се обявяват конкурси. Въпреки сериозната конкуренция. "На германските съветници се гледа с добро око", обяснява координаторът Радермахер:

Радермахер:
"Германия разполага със собствен опит при прехода в новите федерални провинции с оглед на преобразуването на политическите структури и законодателството. Именно това Германия може особено добре да приложи при консултациите за Източна Европа".

Не всеки опит за консултиране протича безпроблемно, но общо взето програмата е успешна, изтъква Радермахер. Ни винаги обаче е лесно да се намерят подходящи служители в държавните организации.

Радермахер:
"Важно е да бъдат личности с дългогодишен опит, с мениджърски качества и безспорно способни да действат като посланици на Германия в тези страни. Защото на Германия в тези страни се гледа като на важна страна, която трябва да е особено убедителна при тези консултации."

Особено активна е Германия в Полша, но също така и в други източно-европейски страни. Цел на усилията са не само десетте страни-кандидатки за прием т.г. Германските служители съветват също така румънски, български и турски колеги. ЕС предвижда да разшири консултационните проекти след присъединяването на десетте от тазгодишния тур още повече - например върху средиземноморските държави и в други страни от Източна Европа.

Радермахер:
"Силно сме заинтересовани, в държавите-приемнички на бившия СССР, в Русия и в Украйна, да бъдат осъществени такива проекти. Същото е в сила и за държавите от западните Балкани, като например Хърватия, несъмнено и за Сърбия."