Безработните в Германия намаляват | Политика | DW | 01.08.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Политика

Безработните в Германия намаляват

Благоприятни тенденции в конюнктурата и на пазара на труда в Германия - коментар от Карл Завадски

Най-накрая се видя светлина в тунела – през юли, месец в който броят на безработните по правило расте, е отбелязан ръст в заетостта за първи път от 15 години насам. Дори и експертите са изненадани от радващите данни на Службата по труда. Според техните прогнози броят на безработните трябваше да се увеличи със 100 хиляди души, докато се получи точно обратното – има намаление с 12 хиляди. Което при 4,4 милиона не е толкова много, но все пак – има благоприятна промяна в тенденцията. И ако така продължи и през следващите месеци, каквито основания съществуват, до края на годината броят на безработните ще намалее значително и дори и при много тежка зима границата от 5 млн няма да бъде надмината.

В полза на положителната тенденция на пазара на труда говори не само спадът в безработицата, но и броят на свободните работни места. В сравнение със същия месец на миналата година те са с 220 хиляди повече, или общо – 836 хиляди. Има предприятия или даже цели региони, в които нуждата от работна ръка е неимоверна. Става дума най-вече за инженери и други специалисти. Но дори и по отношение на неквалифицираните работници, каквито преди няколко месеца почти не се търсеха, ситуацията се е поуспокоила. Единствено при работните места за учители положението остава сложно. Но в едно като цяло по-благоприятно икономическо развитие, нарасналите усилия от страна на икономиката и политиката би трябвало да се натъква на положителен резонанс сред предприятията.

Естествено – през отминалите месеци своето отражение даде и Световното футболно първенство. Но увеличението на заетостта е много повече свързано с конюнктурния подем. Процъфтява не само износът, и при чуждестранните инвестиции е регистриран значителен ръст. А и стагнацията в частното потребление вече е в миналото – което е традиционен фактор за наличието на подем в Германия. Особено радостно е, че хора се наемат съвсем не само на временни трудови договори, но и се отварят все повече нормални работни места – в областта на индустрията, банковото дело и застрахователния бизнес.

Развитието на конюнктурата и на пазара на труда дава отражението си и по отношение на увеличението на данъчните приходи, както и на обема на социалните осигуровки. И сега въпросът се свежда до това – радостната тенденция да бъде потвърдена и задържана. Което зависи в значителна степен от синдикатите, но в много по-голяма – от политиците. Подемът в конюнктурата и на пазара на труда не бива да води до спад в ентусиазма за реализация на реформите, точно обратното – благоприятните обстоятелства трябва да се използуват за подобряване на рамковите условия. Условията за растеж на икономиката трябва да бъдат укрепени, както и стимулите за приемане на работа в сектора на ниското заплащане. Само по този начин положителният конюнктурен цикъл би могъл да бъде удължен.