1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

የሶማልያ ውዝግብ

የሰርጎ ገቦች ጥቃት በዲንሱር

ሰርጎ ገቦቹ ባይዶዋ ውስጥ የምትገኘዋን ዲንሶርን ለተወሰኑ ሰዓታት ተቆጣጥረው ነበር ።

የሶማሊያ ሰርጎገቦች ከህዝቡ ጋር

የሶማሊያ ሰርጎገቦች ከህዝቡ ጋር

በአራት አቅጣጫ በተከፈተው ውጊያ 18 ወታደሮች ተገድለዋል ።